Rreth Nesh

vlersime-al

Vlersime.al eshte nje studio profesionale e cila ofron sherbime ne fushen e vlersimit te pasurive.

Vleresim të  pasurive të paluajtshme, shkalla e parë
Hartimin e raporteve të vleresimit të ndikimit në mjedis

Shërbimet qe ofrojme:

Vlerësim i pasurive të paluajtshme “Ndërtesa dhe Tokë Truall”

Duke respektuar Kodin e etikës profesionale dhe standarteve të sjelljes profesionale  të shoqatës së Vlerësuesve të Pasurive të Paulajtshme (SVP) si dhe shoqatave ndërkombëtare si TEGOVA dhe RICS.

– Asistence për aplikimin online për shërbimin e rivlerësimit të pasurisë.

Vlerësim i Ndikimit në Mjedis

– Aplikimin e dosjeve nëpërmjet platformës online, për keto sherbime:

a)  VNM e thelluar- Njoftim

b)  VNM e thelluar për deklaratë Mjedisore

c)  VNM Paraprake

d)  Transferimi i Vendimit për VNM paraprake pranë AKM

e)  Transferimi i deklaratës mjedisore pranë MTM

Pergatitja e Formulareve informuese për pajisje me leje mjedisi të tipit A dhe B.

vlersime bota